Dotacje unijne

Oferujemy kompleksową pomoc w pozyskiwaniu dotacji na realizację projektów inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć innowacyjnych.

Analizy finansowe

Świadczymy kompleksowy zakres usług związanych z analizą kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Biznes plany

Tworzymy biznes plany na potrzeby własne przedsiębiorstw oraz na potrzeby podmiotów zewnętrznych.

Kredyty i leasing

Doradzimy i dobierzemy kredyt inwestycyjny, kredyt w rachunku bieżącym, leasing lub faktoring.

Brokering

Maksymalizujemy korzyści naszych klientów.

vBiuro

Twoja firma w Gdańsku.

Jesteśmy profesjonalną firmą doradczą.

Zajmujemy się świadczeniem wysokiej klasy usług biznesowych, mających na celu tworzenie i zwiększanie wartości dla naszych kontrahentów. W ciągu ostatnich lat nasi eksperci realizowali obsługę ponad 300 polskich i zagranicznych firm, w zakresie doradztwa w dziedzinie finansów.

Najnowsze aktualności

500 mln zł do rozdania w ramach programu Kredyt na innowacje technologiczne

Bank gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił II edycję konkursu, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Realizacja inwestycji powinna prowadzić do umożliwienia wytwarzania ...

Nasza oferta

Pozyskiwanie i obsługa dotacji

na realizację projektów inwestycyjnych w tym przedsięwzięć innowacyjnych.

Przygotowywanie analiz finansowych

oraz prognoz, analiz opłacalności inwestycji i wskaźnikowych.

Tworzenie biznes planów

na potrzeby własne przedsiębiorstw oraz na potrzeby podmiotów zewnętrznych.

Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw

z zakresu kredytów inwestycyjnych, kredytów w rachunku bieżącym, leasingów i faktoringu.

Indywidualne doradztwo finansowe

z zakresu kredytów i pożyczek hipotecznych oraz konsolidacji zobowiązań.

Brokering

czyli reprezentowanie interesów podmiotów z sektora MŚP.


Tytuł projektu: „Rozwój firmy Analizy Finansowe Krzysztof Żygowski oraz wprowadzenie usług zarządzania działalnością firm doradczych.”


Potrzeba.pl - projekt w realizacji, współfinansowany środkami pochodzącymi z instrumentów zwrotnych RPO 1.4.3