Analizy finansowe

Analiza finansowa pozwala na ocenę stanu finansów firmy lub instytucji oraz charakterystykę planowanych przedsięwzięć gospodarczych (np. w ocenie ryzyka związanego z udzieleniem finansowania). Analizę wykorzystuje się w procesie podejmowania decyzji gospodarczych: zarówno przez przedstawicieli samej firmy, jak i instytucji finansujących (tj. banki, czy fundusze).

Analiza finansowa stanowi podstawowe narzędzie weryfikacji, czy opłaca się podejmować realizacji inwestycji, czy też należy ją uznać za nieopłacalną. Świadczymy kompleksowy zakres usług związanych z analizą kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Analizy finansowe działalności przedsiębiorstw obejmują swoim zakresem m.in.:

  • analizę sprawozdań finansowych oraz danych księgowych
  • ustalenie i ocena przepływów pieniężnych
  • analizę czynników kształtujących wynik finansowy

Bazując na przekazanych od Państwa danych oraz dokumentach, jesteśmy w stanie dokonać rzetelnej interpretacji wyników oraz precyzyjnej diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Prognozy finansowe projektów inwestycyjnych

Zakres usług obejmuje projekcję finansową planowanego przedsięwzięcia. Obrazuje wpływ inwestycji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, które są przedstawiane w sprawozdaniach. Nasze prognozy charakteryzują się rzetelnych wykonaniem, dzięki czemu pozwalają trafnie przewidzieć spodziewane efekty przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wszelkich zmiennych wpływających na kształtowanie wartości z jego realizacji.

Analizy opłacalności potencjalnych inwestycji

Pomagamy porównać opłacalność zróżnicowanych wariantów działań oraz dostarczamy danych ułatwiających dokonanie wyboru pomiędzy możliwościami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analizy takie sporządzamy zarówno dla przedsięwzięć strategicznych (np. przejęcie innego podmiotu) jak i mniej ważnych, związanych z bieżącą działalnością.

Ponadto, do analizy opłacalności możemy sporządzić analizę wrażliwości, która daje odpowiedź na pytanie: jak zmieni się opłacalność przedsięwzięcia wraz ze zmianą warunków funkcjonowania.

Analizy wskaźnikowe

Przy pomocy analizy wskaźnikowej, dostarczamy informacje o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej. Informacje może wykorzystać kierownictwo, a także otoczenie przedsiębiorstwa (kredytodawcy, kontrahenci, inwestorzy, audytorzy itp.).

Analiza wskaźnikowa wykonywana jest w oparciu o dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Wynik natomiast pozwala oszacować zmienne tj. zdolność do regulowania Państwa zobowiązań, poziom zadłużenia oraz sprawność działania na rynku.

Interpretacja wyników oraz ostateczna decyzja należy wyłącznie do Państwa. Jednakże, dzięki współpracy z nami, otrzymają Państwo wyraźną sugestię oraz jednoznaczną rekomendację dotyczącą planowanych przedsięwzięć.


We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»