Dotacje unijne

Oferujemy kompleksową pomoc w pozyskiwaniu dotacji na realizację projektów inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć innowacyjnych. W związku z rozpoczęciem kolejnego okresu programowania na lata 2014-2020, Polska otrzyma ze struktur Unii Europejskiej ok. 82,5 mld euro. Polskie przedsiębiorstwa będą mogły aplikować w wielu konkursach na poziomie zarówno regionalnym, jak i krajowym.

W zależności od wielu czynników, np. lokalizacji, wartości inwestycji, czy charakteru projektu, nasi specjaliści opracują propozycję współpracy, a następnie dobiorą odpowiedni Program i działanie oraz przygotują kompletną dokumentację w celu pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia.

Proces ubiegania się o środki jest skomplikowany i wieloetapowy. Obejmuje on m.in.:

 • analizę możliwości w zakresie pozyskania funduszy
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • podpisanie umowy o dofinansowanie
 • nadzór nad ewaluacją projektu oraz jego rozliczenie

przez co osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych wyłącznie przy użyciu własnych zasobów bywa dla przedsiębiorców uciążliwe.

Z naszej strony proponujemy pełny zakres usług, prowadzących do otrzymania rzeczywistych wpływów. W latach 2007-2013 przedsiębiorstwa otrzymały dziesiątki miliardów euro wsparcia. Otrzymane kwoty pozwoliły na dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, wzrost zatrudnienia, opracowanie oraz komercjalizację wielu pomysłów i nowinek technicznych. Już niebawem kolejne możliwości ubiegania się o dotacje. Łączny budżet, który zostanie rozdzielony w latach 2014-2020, szacuje się na 82,5 mld EUR. Stwarza on tysiącom firm nową szansę na pozyskanie finansowania, którego brak stanowi główną barierę rozwoju.

W ramach zaplanowanych programów operacyjnych:

 • Infrastruktura i Środowisko
 • Inteligentny Rozwój
 • Wiedza Edukacja Rozwój
 • Polska Cyfrowa
 • Polska Wschodnia
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

każde przedsiębiorstwo znajdzie optymalną metodę sfinansowania planowanych przedsięwzięć.


We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»