Aktualności

Image

500 mln zł do rozdania w ramach programu Kredyt na innowacje technologiczne

Bank gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił II edycję konkursu, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym...

Image

Dotacje na internacjonalizację MŚP z woj. mazowieckiego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie na internacjonalizację działalności przez MŚP. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 30.06.2016 r. do 31.08.2016 r...

Image

Go to Brand - dotacje na promocję polskich marek

Fundusze z Programu Inteligentny Rozwój przyznawać będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie obejmie udział w 7 branżowych programach promocji, których lista została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju...

Image

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/2016/POPW

Informacja w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1/2016/POPW z dnia 2016-05-04 dotyczącego wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie opracowania "modelu biznesowego internacjonalizacji" przeprowadzonego w związku z ubieganiem się przez...

Image

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/POPW

W związku z ubieganiem się przez firmę ANALIZY FINANSOWE KRZYSZTOF ŻYGOWSKI o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjolizacja MŚP I Etap ...

Image

Pomorskie - ruszają fundusze unijne dla firm. Ogłoszono pierwsze konkursy.

165 mln złotych to łączna pula środków unijnych przeznaczonych na dotacje w ogłoszonych aktualnie przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP) dwóch konkursach. Zyskają mikro, małe i średnie firmy, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych.

Image

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego

Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Image

Zmiana sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz wydłużenie naborów w Woj. Dolnośląskim

W odpowiedzi na liczne prośby Przedsiębiorców Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję dot. zmiany aplikacji służącej do wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów.

Image

Kredyt technologiczny dla firm

Znany przedsiębiorcom instrument wsparcia pod nazwą kredyt technologiczny będzie dostępny już w tym roku: 7 grudnia rusza pierwszy konkurs w ramach działania "Kredyt na innowacje technologiczne", Programu Inteligentny Rozwój.

Image

Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejne nabory. O dotacje z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia UE 651/2014.

Image

Konkurs na dostęp do szerokopasmowego internetu

30 września 2015 r. został ogłoszony konkurs dla działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Programu Polska Cyfrowa.