odpowiedzi na liczne prośby Przedsiębiorców Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję dot. zmiany aplikacji służącej do wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów. Zmiana dotyczy wszystkich dotychczas ogłoszonych konkursów tj. 1.5 A, 1.2 A, 1.2 B, 1.4 A i 3.2 ABC.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu przygotowany w aplikacji Excel zostanie udostępniony w miesiącu grudniu. W związku z powyższym do konkursów 1.5 A, 1.2 A, 1.2 B, 1.4 A zostaną wydłużone nabory. Szczegółowe informacje, wraz ze zmienioną dokumentacją konkursową, zostaną zamieszczone na stronach DIP do 30.11.2015 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.