Bank gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił II edycję konkursu, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Realizacja inwestycji powinna prowadzić do umożliwienia wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Przyznawana przez BGK dotacja (w formie premii technologicznej) będzie stanowiła spłatę zaciąganych w bankach komercyjnych kredytów technologicznych. Maksymalna wartość umorzenia kredytu wynosi 6 mln złotych.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 28 lipca do 30 września 2016 r.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.