Poznaj nas

Analizy Finansowe specjalizują się w opracowywaniu dokumentacji strategicznej przedsiębiorstw (m.in. analizy i prognozy finansowe oraz biznes plany) oraz pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, w tym dotacji z UE. Ponadto, analizujemy i weryfikujemy projekty inwestycyjne. .

Analizujemy działalność naszych klientów oraz proponujemy rozwiązania zwiększające efektywność procesów biznesowych. Przedstawiamy propozycje długoterminowo optymalizujące funkcjonowanie firm, które obejmują całokształt prowadzonej przez nie działalności.

Jesteśmy pomorskim liderem w zakresie pozyskiwania finansowania projektów IT oraz związanych z promocją zagraniczną. Pozyskujemy dotacje także na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Świadczymy stałe usługi doradcze dla ponad 300 polskich i zagranicznych firm.

Misją naszej firmy jest działalność doradcza w zakresie tworzenia wartości, finansowania i optymalizacji działalności przedsiębiorstwa. Istniejemy po to, aby doprowadzić do realizacji celów naszych klientów.

Na nasz rozwój wpływają osiągnięte cele naszych klientów. Dążymy do tego, aby być doradcą biznesowym pierwszego wyboru dla każdego przedsiębiorstwa, z uwagi na profesjonalizm, rzetelność, indywidualne podejście do klienta oraz skuteczność.


We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»