Biznes plany

Profesjonalne wskazówki dla rozwoju firmy.

Biznes Plan (lub Studium Wykonalności) jest dokumentem, który ukazuje sytuację strategiczną firmy oraz ocenę jej działalności w przeszłości. Na podstawie danych historycznych, poprzez analizę rynku, tworzy się prognozę funkcjonowania firmy w przyszłości. Stanowi on projekcję celów firmy oraz sposobów ich osiągania, z uwzględnieniem warunków finansowych, rynkowych, marketingowych, organizacyjnych, kadrowych i technologicznych. Tworząc dokument dokładamy wszelkich starań, aby odzwierciedlał od stan zgodny z rzeczywistością oraz realne założenia.

Wykorzystanie Biznes Planu:

  • na potrzeby własne przedsiębiorstwa - narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem
  • na potrzeby podmiotów zewnętrznych (inwestorów, kredytodawców, instytucji finansowych itp.) - narzędzie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Profesjonalnie opracowany Biznes Plan stanowi podstawowy dokument wykorzystywany w procesie podejmowania decyzji przez inwestorów, banki i inne instytucje finansujące (np. instytucje wdrażające programy pomocowe UE). Opracowywane przez naszą firmę Biznes Plany cechuje profesjonalizm, przejrzystość oraz przystępność dla odbiorcy, zwięzłe przedstawienie kluczowych zagadnień wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jak również obiektywizm przedstawianych danych.

Nasi analitycy sprawnie gromadzą wszelkie niezbędne informacje dotyczące opisywanego przedsiębiorstwa i planowanych działań inwestycyjnych. Proces przygotowywania Biznes Planu odbywa się w ścisłej współpracy: zarówno z Państwem, jak i z instytucją do której dokument jest kierowany, tak aby zaspokoić wszelkie potrzeby informacyjne i zarazem zaprezentować przedsiębiorstwo z jak najlepszej strony.