Projekty UE

.

Tytuł projektu:
„Rozwój firmy Analizy Finansowe Krzysztof Żygowski
oraz wprowadzenie usług zarządzania działalnością firm doradczych.”

Wartość całkowita projektu: 766 300,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 310 900,00 zł

 

Cele i efekty projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Analizy Finansowe Krzysztof Żygowski. Cel zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu dedykowanego systemu informatycznego. System umożliwi udoskonalenie dotychczasowych usług, wprowadzenie nowej usługi oraz uporządkuje i zautomatyzuje realizowane procesy, poprawiając efektywność działań realizowanych przez wnioskodawcę.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie dotychczasowych i nowych produktów firmy na rynek krajowy i zagraniczny co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, przełamanie barier rozwojowych, zwiększenie potencjału firmy oraz wzrost rozpoznawalności marki.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»